Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
mar - palabra primitiva, marinero - palabra derivada que representa a quien navega en el mar, marea - palabra derivada que representa al agua que invade la costa en el movimiento de flujo o subida., submarino - palabra derivada que representa la embarcación capaz de navegar bajo el agua, maremoto - palabra derivada que representa un terremoto que se forma en el fondo del mar,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά