Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
True: Is it ten o'clock?, Is it eleven o'clock?, Is it six o'clock?, Is it 6:30?, Is it 8:30?, Is it 2:30?, False: Is it three o'clock?, Is it six o'clock?, Is it eight o'clock?, Is it 6:30?, Is it 9:30?, Is it 1:30?,
από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά