Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
O QUE FORMOU NOSSO PLANETA ROCHOSO?, O QUE ERA A PANGEIA?, QUAIS MINERAIS PODEMOS ENCONTRAR EM NOSSO PLANETA?, A TERRA, DURANTE SUA TRANSFORMAÇÃO, EXPELIA GASES? VOCÊ SE LEMBRA DO NOME DE ALGUM DELES?, POR QUE OS CONTINENTES SE MOVIMENTAM?, A DERIVA DOS CONTINENTES PODE CONTINUAR ACONTECENDO? POR QUÊ?.

A formação dos continentes - 3º ano

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά