Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
What do you do?, Where does your father work?, What does your father do?, What does your mother do?, Where does your mother work?, What do you want to be when you grow up?, Where do you want to work when you grow up?, What does your mother do in your job?, What does your father do at work?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά