Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
10 polichinelos, Pular como sapo 5 vezes, Corrida no lugar 15 segundos, Fazer uma dancinha, Imitar um animal, Equilibrar em um pé só 10 segundos.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά