Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
head - голова, leg - нога, hand - кисть руки, arm - рука, nose - нос, mouth - рот, hair - волосы, eye - глаз, eyebrows - брови, ear - ухо, shoulder - плечо, foot - ступня, lips - губы,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά