Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Ich gehe in die Schule., Ich bin bei Oma., Ich bin 7 Tage krank., Am Morgen spiele ich Fußball., Am Mittag haben wir Hunger., In der Nacht schlafe ich., Ich esse am Abend., Ich höre gern Musik., Ich mache in den Ferien einen Schikurs..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά