Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Peter hat in der Ostsee gebadet, Er hat ein Picknick mit seinen Freunden gemacht, Sie haben viel fotografiert, Er hat Brillen probiert, Er hat eine Party organisiert.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά