1) αστέρι a) b) c) 2) Ένα μανιτάρι με τον Καλαμάρη a) b) c) 3) Συμπληρώνω σωστά τη λέξη : σπα _ _ a) θί b) μί c) νί 4) Tι δείχνει η φωτογραφία; a) πανακότα b) πανοφώρι c) πανοπλία 5) __ κολοκύθα a) ο b) η c) το 6) _ _ _ χονόμος a) ρτο b) τρο c) τρα 7) Ο Θάνος είναι στην ......... a) σκηνή b) Τρίκαλα c) πλανήτη 8) _ _ _ σινο a) πρό b) πρά c) πρί 9) _ _ _ βατο a) ρπό b) πρό c) πρί 10) πίθηκος a) b) c) 11) __  σκαθάρι a) ο b) η c) το

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;