1) Τι είναι κυκλοφοριακό σύστημα a) Η καρδιά και ο παλμός της b) Τα αιμοφόρα αγγεία και η καρδιά c) Η κυκλοφορία αδιάκοπα στον οργανισμό μας d) Οι κόλποι και οι κοιλιές 2) τι είναι η καρδιά a) Η μικρή και η μεγάλη κυκλοφορία b) Η μεγάλη κυκλοφορία c) Η μικρή κυκλοφορία d) Ένας μυς που αντλεί αίμα αδιάκοπα 3) Η καρδιά σε ποσά μέρη χωρίζεται a) 2 b) 6 c) 4 d) 8 4) Επάνω στην καρδιά τη έχει δεξιά και αριστερά a) 2 βαλβιδες b) 2 κοιλιες c) 2 κολπους d) 2 πλασματα 5) Κάτω από την καρδιά δεξιά και αριστερά τι έχει a) 2 κοιλίες b) 2 κόλπους  c) 2 βαλβίδες d) 2 πλάσματα 6) τι είναι καρδιακός παλμός a) Κάθε χτύπος της καρδιάς  b) Οι κόλποι που συστέλλονται στην καρδιά c) Οι κοιλίες που συστέλλονται στη καρδιά 7) Την κυκλοφορία του αίματος προς και από τους πνεύμονες την ονομάζουμε a) Μεγάλη κυκλοφορία b) Μικρή κυκλοφορία 8) Την κυκλοφορία προς και από όλα τα άλλα όργανα του αίματος μας την ονομάζουμε a) Μεγάλη κυκλοφορία b) Μικρή κυκλοφορία

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;