1) Ποιός επέλεξε τον Όθωνα ως βασιλιά των Ελλήνων; a) Οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία b) Η βουλή των Ελλήνων c) Οι οπλαρχηγοί της επανάστασης d) Ο απλός λαός 2) Ο Όθωνας καταγόταν από ...... a) την Ρωσία b) την Γαλλία c) την Βαυαρία  d) την Ελλάδα 3) Ο βασιλιάς Όθωνας παραχώρησε σύνταγμα στους Έλληνες το ...... a) 1844 b) 1821 c) 1832 d) 1830 4) Τι ήταν η Αντιβασιλεία; a) Τρεις φίλοι και συμμαθητές του Όθωνα  b) Τρεις κυβερνήτες μέχρι την ενηλικίωσή του c) Τρεις οπλαρχηγοί μέχρι την ενηλικίωσή του d) Τα τρία μεγάλα κόμματα. 5) Οι αντιβασιλείς οργάνωσαν a) την διοίκηση και τη δικαιοσύνη b) την εκπαίδευση, τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη c) την εκκλησία d) την εκπαίδευση, την εκκλησία και τα κόμματα 6) Η αντιβασιλεία κράτησε a) 5 χρόνια b) 2 χρόνια c) 6 χρόνια d) γιά πάντα 7) Η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από το Ναύπλιο a) στην Αθήνα b) στην Θεσσαλονίκη c) στην Λαμία d) στην Λάρισα 8) Ιδρύθηκαν a) δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και πανεπιστήμιο b) μόνο δημοτικά σχολεία c) δημοτικά σχολεία και λύκεια d) μόνο πανεπιστήμιο 9) Ο στρατός στελεχώθηκε a) κυρίως από Βαυαρούς b) κυρίως από Έλληνες c) κυρίως από εθελοντές d) δεν δημιουργήθηκε στρατός 10) Η σύζυγος του Όθωνα και βασίλισσα της Ελλάδας ήταν η a) Αικατερίνη b) Σοφία c) Φρειδερίκη d) Αμαλία 11) Γιατί η εκκλησία της Ελλάδας ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη (αυτοδιοίκητη);  a) Για να μην επηρεάζεται από τις μεγάλες δυνάμεις  b) Για να επηρεάζεται από τους Βαυαρούς c) Για να μην επηρεάζεται από τους Τούρκους d) Για να μην επηρεάζεται από τους Βαυαρούς 12) Με τι ασχολήθηκε ο Όθωνας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του; a) Με την διοίκηση, την ασφάλεια και και την ανάπτυξη της οικονομίας b) Με τίποτα c) Με την απαλλαγή από τους Βαυαρούς d) Με την ανακατονομή της γης στους ακτήμονες 13) Το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 είχε ως στόχο: a) την παραχώρηση συντάγματος στους Έλληνες b) την εκδίωξη των Βαυαρών c) την εκθρόνηση του Όθωνα d) την ένωση της εκκλησίας της Ελλάδος με το Πατριαρχείο 14) Οι πρωταγωνιστές του κινήματος ήταν: a) Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης b) Ο Μακρυγιάννης και ο συνταγματάρχης Καλέργης c) Ο Ανδρούτσος και ο συνταγματάρχης Καλέργης d) Ο συνταγματάρχης Καλέργης και ο Κολοκοτρώνης 15) Τι ήταν η μεγάλη ιδέα; a) η επέκταση του Ελληνικού κράτους και η απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων b) Ή επαναφορά των Οθωμανών στην Ελλάδα c) Η μετανάστευση των Ελλήνων στην κεντρική Ευρώπη d) Η επικράτηση των οπλαρχηγών στην Ελλάδα 16) Ο εμπνευστής της μεγάλης ιδέας ήταν: a) Οι Βαυαροί b) Τα τρία κόμματα c) Ο Ιωάννης Κωλέττης d) Ο Ιωάννης Καποδίστριας 17) Ο Όθωνας a) εκθρονίστηκε και έφυγε στην Βαυαρία b) πέθανε στην Ελλάδα c) ξαναπαντρεύτηκε με Ελληνίδα d) δολοφονήθηκε από τους οπλαρχηγούς 18) Ποιό ήταν το πολίτευμα μετά την παραχώρηση του Συντάγματος; a) Μοναρχία b) Απόλυτη μοναρχία c) Συνταγματική μοναρχία d) Δικτατορία

Ο ΟΘΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΗΣ

από

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;