1) Το χαρτί φτιάχνεται από: a) πάγο b) δέντρα c) σίδερο d) μέταλλο 2) Το γυαλί φτιάχνεται από: a) άμμο b) πετρέλαιο c) πέτρες d) δέντρα 3) Το πλαστικό φτιάχνεται από: a) σόδα b) νερό c) πετρέλαιο d) γυαλί 4) Η ανακύκλωση είναι ωφέλιμη για το περιβάλλον; a) ΟΧΙ b) ΝΑΙ 5) Τα ανακυκλώσιμα υλικά τα ρίχνουμε: a) στις χωματερές b) στους ειδικούς κάδους c) στη θάλασσα d) στα ποτάμια 6) Οι μπαταριές ανακυκλώνονται ; a) ΝΑΙ b) ΟΧΙ 7) Με την ανακύκλωση : a) γεμίζουμε σκουπίδια b) έχουμε καθαρές θάλασσες και ποτάμια c) δεν μας ωφελεί πουθενά d) χάνουμε χρόνο

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;