1) Εξίσωση πρώτου βαθμού λέγεται η εξίσωση που έxει τις μεταβλητές της υψωμένες στην a) μηδενική b) πρώτη δύναμη c) δεύτερη δύναμη 2) Ποιες εξισώσεις λέγονται πρώτου βαθμού με δύο αγνώστους; a) Είναι οι εξισώσεις της μορφής x+ ψ =γ b) Είναι οι εξισώσεις της μορφής αxβψ =γ c) Είναι οι εξισώσεις της μορφής αx+ βψ =γ 3) Στην εξίσωση 2x+1=13 λύση είναι ο αριθμός a) 6 b) 7 c) 8 4) Αδύνατη λέμε την εξίσωση που δεν έxει καμία λύση. a) Σ b) Λ 5) Η εξίσωση 0x=5 δεν έxει καμία λύση. a) Σ b) Λ 6) Αόριστη (ή ταυτότητα) λέμε την εξίσωση που έxει a) μία λύση 0x=0 b) δύο λύσεις 0x=0 c) άπειρες λύσεις 0x=0 7) Ποιες οι λύσεις της εξίσωσης αx+β=0; a) Αν α≠0 , τότε μοναδική λύση τη x=β/α b) Αν α≠0 , τότε η εξίσωση δεν έxει λύση c) Αν α=0 , τότε μοναδική λύση τη x=-β/α 8) Εξίσωση πρώτου βαθμού λέγεται η εξίσωση που έxει τις μεταβλητές της υψωμένες στην a) μηδενική b) πρώτη δύναμη c) δεύτερη δύναμη 9) Ποιες εξισώσεις λέγονται πρώτου βαθμού με δύο αγνώστους; a) Είναι οι εξισώσεις της μορφής x+ ψ =γ b) Είναι οι εξισώσεις της μορφής αxβψ =γ c) Είναι οι εξισώσεις της μορφής αx+ βψ =γ 10) Στην εξίσωση2x+1=13 λύση είναι ο αριθμός a) 6 b) 7 c) 8

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;