1) μήλ a) ω b) ο 2) εγώ γελ a) ώ b) ό 3) σωσίβι a) ο b) ω 4) παγωτ a) ώ b) ό 5) καρότ a) ω b) ο 6) μυρίζ a) ω b) ο 7) βουν a) ώ b) ό 8) βιλί a) ο b) ω 9) πλέν a) ω b) ο 10) τρέχ a) ο b) ω

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;