Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
aduh - menyatakan perasaan sakit, aduhai - menyatakan perasaan sedih, ah - tidak setuju atau menolak, amboi - memuji atau menyindir, cis - menyatakan perasaan marah, nah - memberi sesuatu, eh - rasa hairan atau terkejut, wah - kagum, syabas - memuji atau mengucapkan tahniah, oh - terkejut atau kagum,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά