ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΙΚΑΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΛΙΒΥΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

Θέμα 68 - Να σημειώσετε και να ονομάσετε στον χάρτη τέσσερα (4) από τα πελάγη της Ελλάδας:

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;