Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
beneden zijn stand - beneden zijn rang in de maatschappij, op scherp staan - gespannen zijn, voor raadsels stellen - onbegrijpelijk zijn, om de hoek komen kijken - van invloed zijn, een vlucht nemen - zich snel ontwikkelen, een sleutelrol spelen - heel belangrijk zijn, tot de verbeelding spreken - heel veel indruk maken, mijn handen jeuken - heel veel zin hebben om iets te doen,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά