1) το κουτάβ_ a) ι b) η c) ει 2) η πόλ_ a) ι b) η c) ει 3) το μωρό πεινά_ a) ι b) η c) ει 4) η γιαγιά πλέκ_ a) ι b) η c) ει 5) το κλειδ_ a) ί b) ή c) εί 6) ο μανάβ_ς a) ι b) η c) ει 7) η σκην_ a) ί b) ή c) εί 8) η γάτα νιαουρίζ_ a) ι b) η c) ει 9) το σκυλάκι γαβγίζ_ a) ι b) η c) ει 10) το κουνελάκ_ a) ι b) η c) ει 11) το ποτήρ_ a) ι b) η c) ει 12) η κούρασ_ a) ι b) η c) ει 13) το στεφάν_ a) ι b) η c) ει 14) ο λύκος τρέχ_ a) ι b) η c) ει 15) το τυρί λιών_ a) ι b) η c) ει

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;