1) Εγώ ... ένα πάρτυ a) κάνεις b) κάνω c) κάνουμε d) είμαι 2) Εγώ και ο αδερφός μου ... μάθημα a) κάνετε b) κάνουν c) κάνουμε d) είμαστε 3) Εσύ και η φίλη σου ... μπάνιο a) κάνεις b) κάνω c) κάνετε d) κάνουν 4) Εσύ ... δουλειές στο σπίτι a) κάνεις b) κάνει c) κάνουμε d) είσαι 5) Η Πηνελόπη ... χάλια! a) κάνει b) είναι c) είσαι d) είμαι 6) Οι φίλοι μου... μπάνιο. a) κάνουν b) είναι c) κάνετε d) είμαστε 7) Εγώ .... από την Ελλάδα. a) είσαι b) κάνω c) είμαι d) είμαστε 8) Η Αναστασία ... ένα τηλεφώνημα. a) είναι b) κάνεις c) κάνει d) κάνω 9) Εσύ .... από τον Καναδά; a) κάνεις b) είσαι c) είμαστε d) κάνετε 10) Ο μπαμπάς μου κι εγώ ... στο σπίτι. a) είμαστε b) είστε c) κάνουμε d) κάνετε 11) Εσύ και η Ελπίδα ... στην δουλειά. a) είμαστε b) κάνετε c) είστε d) κάνεις 12) Η Γιώτα και ο Χρήστος ... φίλοι. a) κάνεις b) είμαστε c) είναι d) κάνουν

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;