Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Would you like an orange?, Would you like some grapes?, Would you like a mango?, Would you like some sugar?, Would you like some orange juice?, Would you like a cake? .

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά