Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Dr Al-Qasimi will talk about a) his job b) grade 6 students c) the uae 2) Archaeology is about studying a) the present b) the past c) the future 3) Dr Al-Qasimi found a) houses b) cooking pots c) mummies

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά