Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
szczęśliwy - happy, zły - angry, przestraszony - scared, śpiący - sleepy, spragniony - thirsty, głodny - hungry, zmeczony - tired, smutny - sad,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά