Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
daughter, далёкий, childhood, желать, хотеть, hard to please, жизнь, get merried, приходить, приезжать, to get tired.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά