Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Quanti anni hai?, Dove abiti?, Di dove sei?, Come ti chiami?, Quante lingue parli?, Quando sei nata?, Che lavoro fai?, Hai fratelli o sorelle?, Dove vivi?, Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά