Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
PLANCHAR, Inflar mejillas, COLGAR UNA PRENDA Y DECIR CUAL ES, Lengua hacia arriba, PONER ROPA A LAVAR, Lengua a los costados (derecha e izquierda?, Vibrar los labios, DOBLAR LA ROPA, Tirar un besito, Mantener el lápiz con el labio de arriba, IMITAR LAVARSE EL PELO, PONERSE LA REMERA, PEINARSE, PONERSE LAS MEDIAS, PONERSE LAS ZAPAS, SACARSE LA REMERA, SOPLAR UNA VELA, ¿CUANTOS HAY? CONTAR 2, ¿CUANTOS HAY?CONTAR 1 , ¿CUANTOS HAY?CONTAR 3 .

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά