Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) QUANTOS MILHOS EXISTEM NA IMAGEM? a) 6 b) 3 c) 4 2) QUANTAS BANDEIRINHAS EXISTEM NA IMAGEM? a) 8 b) 5 c) 10 3) QUANTAS FOGUEIRAS EXISTEM NA IMAGEM? a) 1 b) 3 c) 4 4) QUANTAS PESSOAS EXISTEM NA IMAGEM? a) 8 b) 10 c) 6 5) QUANTOS BALÕES EXISTEM NA IMAGEM?  a) 7 b) 5 c) 10

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά