Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Wie heißt du?, Wie alt bist du?, Wo wohnst du?, Woher kommst du?, Wie heißt deine Mutter?, Wie heißt dein Vater?, Was spielst du gern?, Was isst du gern?, Wer ist dein Sportlehrer?, Wer ist dein Musiklehrer?, Welche ist deine Lieblingsfarbe?, Welche ist deine Lieblingsband?, Womit schreibst du?, Womit schneidest du?, Wann hast du Geburtstag?, Wann ist Karneval?, Wann hast du Ferien?, Wohin fährst du gern?, Wohin reist du gern?, Womit spielst du gern?, Womit malst du gern?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά