Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
NOMBRE COMPLETO., ¿DÓNDE NACIÓ?, ¿CUÁNDO NACIÓ?, ¿QUIÉNES FUERON SUS PADRES?, ¿CUÁNTOS HERMANOS TUVO?, ¿EN QUÉ SE DESTACÓ EL CREADOR DE NUESTRA BANDERA?, ¿EN QUÉ AÑO COMENZÓ SUS ESTUDIOS?, ¿POR QUÉ DESEABA HACER UNA BANDERA?, ¿CUÁNDO IZÓ POR PRIMERA VEZ NUESTRA BANDERA NACIONAL?, ¿A ORILLAS DE QUÉ RÍO IZÓ POR PRIMERA VEZ NUESTRA BANDERA?, ¿CUÁNDO FALLECIÓ?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά