Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
TOSTADA - EMPIEZA POR T, LO PUEDES DESAYUNAR POR LA MAÑANA, UVA - COMO 12 EN NOCHE VIEJA, VELA - SE SOPLAN EN LOS CUMPLEAÑOS, WHATSAPP - ES UN MENSAJE QUE MANDAS POR EL MÓVIL, EMPIEZA POR W, XILÓFONO - INSTRUMENTO QUE EMPIEZA POR XI..., YEMA - EMPIEZA POR YE..., ESTA DENTRO DEL HUEVO, ZAPATILLAS - ME LAS PONGO EN LOS PIES PARA HACER DEPORTE,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά