Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Montag - Δευτέρα, Dienstag - Τρίτη, Mittwoch - Τετάρτη, Donnerstag - Πέμπτη, Freitag - Παρασκευή, Samstag - Σάββατο, Sonntag - Κυριακή, Wochenende - Σαββατοκύριακο,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά