Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) IS THE BALL NEXT TO THE SOFA? a) YES, IT IS b) NO, IT ISN'T 2) ARE THE BOOKS ON THE SHELF? a) YES, THEY ARE b) NO, THEY AREN'T 3) IS THE MIRROR BELOW THE SINK? a) YES, IT IS b) NO, IT ISN'T 4) IS THE DOG UNDER THE TABLE? a) YES, IT IS b) NO, IT ISN'T 5) ARE THE BLANKETS BEHIND THE WARDROBE? a) YES, THEY ARE b) NO, THEY AREN'T 6) IS THE PLANT ON THE SOFA? a) YES, IT IS b) NO IT ISN'T

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά