Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
NOMBRE COMPLETO DE BELGRANO, FECHA DE NACIMIENTO, LUGAR DE NACIMIENTO, CANTIDAD DE HERMANOS DE BELGRANO, LUGAR A DONDE SE FUE A ESTUDIAR, CARRERA QUE ESTUDIÓ, EDAD A LA QUE SE FUE A ESTUDIAR, CARGO QUE OCUPÓ EN LOS PATRICIOS, CARGO QUE OCUPÓ EN LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO, AL MANDO DE QUÉ EJERCITO MARCHÓ HACIA EL ALTO PERÚ, QUÉ DONABA LA GENTE DE LOS DISTINTOS PUEBLOS AL EJÉRCITO DE BELGRANO, LUGAR DONDE SE IZÓ POR PRIMERA VEZ LA BANDERA, NOMBRE DE LOS BATALLONES EN ESA CIUDAD, EL ÉXODO OCURRIÓ EN UNA PROVINCIA, CUÁL ES, EN QUE DESTINÓ EL DINERO QUE GANÓ, NOMBRE DEL NUEVO JEFE DEL EJÉRCITO, A DONDE ENVIARON A BELGRANO, FECHA EN LA QUE BELGRANO MUERE.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά