Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) The death penalty should be abolished. 2) Animal testing should be banned. 3) Climate change is the greatest threat facing humanity today. 4) Sex work should be legal. 5) Homeschooling is better than traditional schooling.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά