Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Correto: Vidro, Celular, Capacete , Papagaio, Janela, Incorreto: Paçarinho, Subistantivo, Bisicleta, Fachina, Caichote,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά