Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
We run fast and kick the ball in football., You don't kick de the ball in tennis., I hit the ball with the tennis racket., They run and hit the puck with the hockey stick., We hit the ball, run fast and catch the ball in baseball.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά