Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
mengelap peluh - Sin Long _____ selepas bermain bola., mencuci tangan - Mei Ling _____ selepas makan., bangun awal - Wei Han _____ setiap pagi., berpakaian bersih - Han Chen _____ selepas mandi., merawat pesakit - Doktor Lim _____ di hospital.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά