Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
It's seven o'clock., It's four o'clock., It's twelve o'clock., It's three o'clock., It's one o'clock., It's ten o'clock., It's nine o'clock., It's eight o'clock..

Times in the world- dopasuj godzinę do opisu

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά