Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Where's the ball? 2) Where's the ball? 3) Where's the ball? 4) Where's the rabbit? 5) Where's the whiteboard? 6) Where's the dog? 7) Where's the ball? 8) Where's the ball? 9) Where's the cat? 10) Where's Garfield 11) Where's the mouse? 12) Where's the frog?

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά