Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
True: apaçık, terk etme, eczane, başöğretmen, çevrim içi, bir takım (sayı), birtakım (herhangi), kalemtıraş, bazen, tehdit, yanlış, yalnız, False: vurdum duymaz, anti bakteriyel, kalem tıraş, men faat, ayit, bağzen, tehtid/tehtit, traş, yalnış, yanlız,

yazımı karıştırılan sözcükler

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά