Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) roja a) mesa b) silla c) pasto d) avion 2) azul a) sol b) mesa c) avion d) silla 3) verde a) avion b) pasto c) silla d) mesa 4) amarillo a) mesa b) pasto c) silla d) sol 5) rosa a) pasto b) mesa c) sol d) avion

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά