Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
WHERE ARE YOU FROM?, HOW OLD ARE YOU, WHAT TIME IS IT?, WHAT'S THE TIME?, WHERE ARE YOU FROM?, WHEN IS YOUR BIRTHDAY?, WHOSE BOOK IS THIS?, WHO ARE YOU?, HOW MUCH DOES IT COST?, WHICH IS YOUR FAVOURITE PIZZA?, HOW ARE YOU?, WHAT ARE YOU DOING?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά