Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
WHAT.................(YOU/DO) LATELY?, HOW LONG...................(YOU/PLAY) THE GUITAR?, ..........................(YOU/PLAY) IN ANY GIGS?, HOW LONG........................(YOU/STUDY) SPANISH?, .........................(YOU/BE) TO SPAIN BEFORE?, ........................(YOU/KNOW) YOUR BEST FRIEND?, I.......................(ALREADY/EAT) 10 COOKIES., WE......................(PREPARE) THIS PROJECT FOR 2 MONTHS., SHE......................(GO OUT WITH) HER BOYFRIEND FOR A YEAR., SHE ........................(DATE) 10 BOYS THIS YEAR., HE .......................(TEXT) HER ALL DAY LONG., HE .......................(SEND) HER 100 TEXTS TODAY..

PRESENT PERFECT SIMPLE OR CONTINUOUS

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά