Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) una hoja a) b) c) d) 2) un caracol a) b) c) d) 3) una tortuga a) b) c) d) 4) ven a jugar a) b) c) d) 5) una oruga a) b) c) d) 6) una mariposa a) b) c) d) 7) estoy durmiendo a) b) c) d)

Open the box - Las Aventuras - 'Ven a Jugar' (Images © La Jolie Ronde)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Κοινότητα Racheldpeebles Las Aventuras

Ηνωμένο Βασίλειο

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά