Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
¿CÓMO SE DICE SACAPUNTAS EN HEBREO?, ¿A ORILLAS DE QUÉ RÍO IZÓ POR PRIMERA VEZ LA BANDERA ARGENTINA MANUEL BELGRANO?, MAKE A CIRCLE WITH YOUR HANDS, BRING 3 PENCILS, ¿QUÉ COLORES TIENE LA BANDERA DE ISRAEL? DECILOS EN HEBREO., TRAÉ UN OBJETO QUE EMPIECE COMO "CABILDO", ¿CON QUIÉN TUVO QUE HABLAR MOSHE PARA QUE DEJARA SALIR A BNEI ISRAEL DE MITZRAIM?, TRAE EL CUADERNO ROJO AP0YALO SOBRE LA CABEZA, SIN MANOS Y HACE EQUILIBRIO POR 5 SEGUNDOS, TRAE UN PELUCHE Y UN ALMOHADÓN. PONE EL ALMOHADÓN EN TU MANO Y EL PELUCHE ARRIBA , BRING 3 SHOES AND MAKE A TRIANGLE.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά