Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) حققت هدفي .  2) لم أتمكن من تحقيقه  3) اريد المساعدة .

تقييم تكويني في نهاية كل هدف

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά