Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Heavy: خ, ص, ض, غ, ط, ق, ظ, Light: ء, ف, س, ح, ج, ك, ل, و, ي,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά