1) ΑΛΛΓΚΙΑ a) b) c) 2) ΑΛΛΟΥΑΣ a) b) c) 3) ΑΤΣΙ a) b) c) 4) ΒΑΤΙ a) b) c) 5) ΒΙΤΤΟΥΡΙΤΣΑ a) b) c) 6) ΒΟΡΝΤΑΚΛΟΣ a) b) c) 7) ΔΓΚΙΑΝΝΟΣ a) b) c) 8) ΚΑΚΛΟΠΕΤΕΙΝΟΣ a) b) c) 9) ΚΑΜΑΤΕΡΟ a) b) c) 10) ΚΑΡΑΟΛΑΣ a) b) c) 11) ΚΑΤΤΗΣ a) b) c) 12) ΚΟΚΛΑΝΟΣ a) b) c) 13) ΚΟΥΛΟΥΤΣΙ a) b) c) 14) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΒΛΟΣ a) b) c) 15) ΚΟΥΣΚΟΥΝΙ a) b) c) 16) ΜΙΑΡΟ a) b) c) 17) ΡΙΦΙ a) b) c) 18) ΠΑΠΟΥΚΚΑ a) b) c) 19) ΠΑΤΕΛΛΕΣ a) b) c) 20) ΠΕΝΤΑΡΦΑ a) b) c) 21) ΠΟΥΛΛΑ a) b) c) 22) ΡΟΑ a) b) c) 23) ΣΚΟΛΟΠΕΤΡΑ a) b) c) 24) ΣΙΠΙΑ a) b) c) 25) ΣΚΡΟΦΚΙΟΣ a) b) c)

Α2 - Ζώα στα Αφαντενά (25 ερωτήσεις)

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;