Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
爸爸 ba ba, 妈妈 ma ma, 姐姐 jie jie, 爷爷 ye ye, 弟弟 di di , 哥哥 ge ge, 叔叔 shu shu, 外公 wai gong, 外婆 wai po, 奶奶 nai nai, 阿姨 a yi, 妹妹 mei mei ,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά