Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Can speed and accuracy be considered keys for a great customer service? Why?, What should you do if a customer asks a question you don't know the answer to?, What is your definition of empowerment?, What phrases could you use in a call to show empowerment?, How would you describe a bad call and an excellent call in details?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά