Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Which of these creatures is a mermaid? a) b) c) d) e) 2) Which of these creatures are elves? a) b) c) d) e) 3) Which of these creatures are trolls? a) b) c) d) e) 4) Which of these are gnomes? a) b) c) d) e) 5) Which of these is the Abominable Snowman? a) b) c) d) e)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά